Εκθέσεις Τροφίμων Online

Επισκεφθείτε το The DeliFair για online εκθέσεις τροφίμων. Το DeliFair είναι μια διαδικτυακή έκθεση που συνδέει Έλληνες παραγωγούς με ενδιαφερόμενο οργανισμό.