דותן חנסנסון – מרכזי תפעול להגנת סייבר ואבטחה

 

 דותן חנסנסון הוא סופר גאוני עם ניסיון טוב בבימוי חברתיות. העסיקו אותו לכתיבת מאמרים מהירה, איכותית ומאובטחת. סופר אקדמי מקצועי, עבודות לרשתות לא פלגיאט ותוצאות באיכות גבוהה.