מי הם ידידי העמותה האמיתיים?

עמותה היא ארגון ללא מטרות רווח אשר הוקמה ע”י קבוצת אנשים שהם יזמים מתוך מטרה לססיע לקהילות מוחלשות או מודרות ולקבוצות אוכלוסייה המדוכאות חברתית והן מנהלות תוכניות סיוע לאחרים. ידידי העמותה הם אנשים או ארגונים הבאים לתת כתף ולסייע לעמותות להגשים את מטרותיהן.