2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]phenylboronic acid pinacol ester