ECHEMI | iron ii phosphate

Phosphoric acid,iron(3+) salt (1:1),dihydrate;Iron phosphate (FePO4) dihydrate;Iron phosphate dihydrate;Ferric phosphate dihydrate;Iron(III) phosphate dihydrate