Let's Social & Commerce.....

יובל חץ

avatar

יובל חץ משתתף בתחרויות טריאתלון בני 21 שנה בכל המרחקים - קצרים וארוכים, אוהב את הענף ואת העוסקים בו. רואה חשיבות הן בפיתוח הספורט המקצועי, אך לא פחות בפיתוח התשתית לחובבנים, בריאות, חינוך ואורח החיים האישי, הקבוצתי והלאומי.Top