Bảo mật thông tin cá nhân khi ghost Win 7

Ghost Win 7 là quá trình sao lưu và khôi phục hệ điều hành Windows 7 một cách toàn diện và tự động. Thực hiện việc này giúp người dùng tạo ra một bản sao hoàn chỉnh của hệ thống và dữ liệu, bao gồm cả các ứng dụng và cài đặt cá nhân. Việc ghost Win 7 thường được sử dụng để sao lưu dữ liệu trước khi thực hiện các thay đổi quan trọng trên hệ thống hoặc để khôi phục lại hệ thống nhanh chóng sau khi gặp sự cố. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho việc cài đặt lại hệ điều hành từ đầu. Bằng cách sử dụng các công cụ ghost phổ biến như Onekey Ghost hay Norton Ghost, người dùng có thể thực hiện quá trình này một cách đơn giản và hiệu quả.