Key Windows 10: Giải Pháp Hiệu Quả Cho Việc Quản Lý Phần Mềm

Để nhận biết key Windows 10 chính hãng, bạn có thể thực hiện một số cách đơn giản như sau. Trước hết, kiểm tra key bằng cách vào “Settings” (Cài đặt) trên máy tính, sau đó chọn “Update & Security” (Cập nhật & Bảo mật), và click vào “Activation” (Kích hoạt). Tại đây, nếu key được kích hoạt với dòng chữ “Windows is activated with a digital license” (Windows được kích hoạt bằng giấy phép số), thì đó là một key chính hãng.Một cách khác là sử dụng công cụ Command Prompt để kiểm tra. Bạn mở Command Prompt với quyền quản trị và nhập lệnh “slmgr.vbs /dlv”, sau đó kiểm tra dòng “Description” để xác định liệu key có được cấp bởi Microsoft hay không.Nếu bạn mua key từ nhà cung cấp chính thức hoặc từ cửa hàng uy tín, khả năng cao đó là key chính hãng. Hãy tránh mua key từ các nguồn không rõ nguồn gốc để đảm bảo an toàn cho máy tính và dữ liệu của bạn.